contact

home

Op deze pagina vindt u een aantal werkbladen begrijpend lezen voor groep 3-4. Ze zijn bedoeld als voorbereiding voor de cito toets. De leerlingen kunnen wennen aan de manier van toetsen zoals cito doet.

groep 3

 
werkblad 1 werkblad 6
werkblad 2 werkblad 7
werkblad 3 werkblad 8
werkblad 4 werkblad 9
werkblad 5 werkblad 10

groep 4

 
werkblad 1  
werkblad 2  
werkblad 3  

 

 

Begrijpend lezen

menu groep 3-4 naar de werkbladen naar lezen naar het tekstenboek naar het item "van alles wat"